Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

laufer
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viamessinhead messinhead
laufer
Reposted fromzielono zielono viasaureus saureus
laufer
1741 ba0b
Reposted fromcocomove cocomove viastellina43 stellina43
laufer
Wciąż dręczyła się pytaniem, co nie tak było z jej życiem, że wszystko szło inaczej, niż powinno.
— Andreas Franz, Śmiertelna dawka
laufer
3563 bf3d 500
Reposted fromkjuik kjuik viamessinhead messinhead
1391 1464

itshardtobeyoung:

Dont even try to deny the fact that this was the best kitchen in the entire world and still is.

Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viaalicemeow alicemeow
6358 d7cc 500
Reposted fromsugikinator sugikinator viaalicemeow alicemeow
5753 c816 500

nickholmes:

“We never just talk anymore.”

Reposted frompenguinsinfedoras penguinsinfedoras viaPecon Pecon
laufer
Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaFarill Farill
8827 0d8c
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaFarill Farill
laufer
5209 d180 500
Reposted fromprivacea privacea viaFarill Farill
laufer
laufer
2884 bb03 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaFarill Farill
laufer
3566 0ab1
Reposted fromTAL TAL vianoisetales noisetales
laufer
6360 116c
Reposted fromdreptak dreptak vianoisetales noisetales
2727 d039 500
Reposted fromladies ladies vianoisetales noisetales
laufer
2781 6754 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz vianoisetales noisetales
laufer
9460 e721 500
Reposted fromgreensky greensky vianoisetales noisetales
laufer
2973 7bad
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl