Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2017

9748 3696 500

failnation:

21st Century Macgyver

Reposted fromalienkid97 alienkid97 vianoisetales noisetales
laufer
9182 1000 500
Reposted fromsiara siara vianoisetales noisetales
laufer
9135 0e34 500
Reposted fromsiara siara vianoisetales noisetales

August 28 2017

laufer
3020 de41
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
laufer
5202 d447 500
Reposted fromTenSigis TenSigis vianoisetales noisetales
laufer
7757 7fe8 500
Reposted frommeem meem vianoisetales noisetales
laufer
1854 ddbb 500
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
laufer
1853 afce
Reposted fromaletodelio aletodelio vianoisetales noisetales
laufer
Reposted fromrubinek rubinek vianoisetales noisetales

August 24 2017

laufer
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu vianoisetales noisetales

August 20 2017

laufer
8168 56f8 500
Reposted fromcreepydoughnut creepydoughnut viaszydera szydera
laufer
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
laufer
Był sobie chłopiec, którego pokochałam.
I przez kilka krótkich chwil – trwających tyle co oddech, co szept – pomyślałam, że może i on mnie kocha.
— B. C. Cherry
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszydera szydera
1029 d9c9

stachionalgeographic:

sydney-leathers:

Two cats being interrupted by themselves from an alternate dog dimension

It isn’t worth it!

laufer
8208 c4a9
Reposted fromoiv13 oiv13 viaszydera szydera
laufer
3255 8b9c 500
laufer
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
3214 210f
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaszydera szydera
laufer
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viazombiekrasko zombiekrasko
laufer
4784 9464 500
Reposted fromchrisi87 chrisi87 viaSoulPL SoulPL
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl